Subaru แต่งตั้งผู้จำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกันทีเดียว 10 จังหวัด

Subaru แต่งตั้งผู้จำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมกันทีเดียว 10 จังหวัด

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงเรื่องการแต่งตั้งผู้จำหน่ายรถยนต์ ‘ซูบารุ’ อย่างเป็นทางการจะมีผู้จำหน่ายเพิ่มขึ้นเป็น 35 แห่ง ครอบคลุม 23 จังหวัดทั่วประเทศ

TC Subaru เชิญร่วมพิสูจน์กับกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2018

TC Subaru เชิญร่วมพิสูจน์กับกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2018

TC Subaru เชิญชาวไทยหัวใจแกร่งเกินร้อย ร่วมพิสูจน์ความทรหดของพลังกายพลังใจปล่อยผ่านฝ่ามือชิงความเป็นหนึ่ง ในกิจกรรม “Subaru Thailand Palm Challenge 2018 “