TC Subaru เชิญร่วมพิสูจน์กับกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2018

TC Subaru เชิญร่วมพิสูจน์กับกิจกรรม Subaru Thailand Palm Challenge 2018

TC Subaru เชิญชาวไทยหัวใจแกร่งเกินร้อย ร่วมพิสูจน์ความทรหดของพลังกายพลังใจปล่อยผ่านฝ่ามือชิงความเป็นหนึ่ง ในกิจกรรม “Subaru Thailand Palm Challenge 2018 “