Lamina ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

Lamina ตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17 กับ ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน

ฟิล์มกรองแสง Lamina เดินหน้าโครงการเพื่อตอบแทนสังคมต่อเนื่องปีที่ 17   กับ  “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ทุ่มงบมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างและส่งมอบ ให้แก่ โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง

Lamina ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA Award อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

Lamina ได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม TAQA Award อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

ครองใจผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ฟิล์มกรองแสง Lamina ได้รับ รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA Award เป็นปีที่ 9 นอกจากความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย