BMW Group เผยว่าจะปล่อยรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองในปี 2021

BMW Group เผยว่าจะปล่อยรถขับเคลื่อนด้วยตัวเองในปี 2021

มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากทาง BMW เกี่ยวกับเรื่องของ รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง โดยทาง BMW Group กล่าวว่าทางค่ายจะมีการปล่อย รถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ในปี 2021 ภายใต้ชื่อโปรเจ็ค “iNEXT”