2020 Toyota Yaris Adventure ซีดานผสมกระบะ ขำๆ เอพริล ฟูลเดย์

2020 Toyota Yaris Adventure ซีดานผสมกระบะ ขำๆ เอพริล ฟูลเดย์

ควันหลงจากวันเอพริล ฟูลเดย์ Toyota ทำการอำด้วยการปล่อยภาพ 2020 Yaris Adventure พร้อมกับประกาศว่าจะมีการเปิดตัวรถยน์ดังกล่าวในเดือนเมษายนนี้ที่่งาน 2019 New York International Auto Show