นวัตกรรมใหม่ แก้ปัญหา รถติด ในประเทศจีน (มีคลิป)

นวัตกรรมใหม่ แก้ปัญหา รถติด ในประเทศจีน (มีคลิป)

จิีน เปิดตัว นวัตกรรมใหม่ ที่ไว้ช่วยแก้ปัญหา รถติด ด้วย การนำหลักการของ ซิป มาประยุกต์ใช้ เพื่อเปลี่ยให้มีเลนวิ่งสองเลนเพื่อแก้ปัญหาการ จราจรติดขัด