PTT Lube Solutions ทีมงานที่พร้อมพัฒนา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของปตท.

Home / Uncategorized, ข่าวรถยนต์ / PTT Lube Solutions ทีมงานที่พร้อมพัฒนา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของปตท.

หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของ PTT Lube Solutions มาก่อน แต่ยังไม่ทราบว่าคำๆ นี้มีความหมายที่มาที่ไปอย่างไร หรือบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคำๆ นี้มาก่อน ไม่เป็นไร… วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ PTT Lube Solutions ทีมไปพร้อมกันว่าพวกเขาเหล่านี้คือใคร มีหน้าที่ และความสำคัญต่อลูกค้าอย่างไรบ้าง

1

หน้าที่หลักของ PTT Lube Solutionsมี 4กลุ่ม ได้แก่ Customer Solutions, Product Solutions, Service Solutions และ Academic Solutions
2
Customer Solutions คือให้บริการปรึกษาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น แนะนำการใช้งาน การแก้ปัญหาเบื้องต้น เข้าถึงความรู้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท.ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค ครบทุกความต้องการของลูกค้า ผ่านช่องทางการให้ข้อมูลคำปรึกษาต่างๆโดยทีมวิศวกรเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ

3Product Solutions เป็นบริการทดสอบคุณภาพและติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตลอดจนการพัฒนาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีความเหมาะสม ให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการสูงสุดเช่น บริการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นบริการทดสอบน้ำมันกลุ่มอุตสาหกรรมพิเศษ บริการติดตามคุณภาพเพื่อวางแผนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นล่วงหน้าและมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสม

4Service Solutions เป็นบริการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ ดำเนินการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาโดยให้บริการเข้าสำรวจการใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น เพื่อตรวจสอบการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง บริการให้คำปรึกษาตลอดถึงให้คำแนะนำในการออกแบบระบบหล่อลื่นที่เหมาะสมบริการตรวจสอบการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นและทดสอบคุณภาพน้ำมันหน้างานบริการให้คำแนะนำและวางแผนในการทำความสะอาดระบบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่น  พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนถ่ายและบริการเข้าสำรวจหน้างานเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักร

5Academic Solutions ศูนย์รวมองค์ความรู้เรื่อง Tribology กระบวนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการฝึกอบรมความรู้ให้กับผู้ใช้งานทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นให้ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ด้วยทีมนักวิจัยที่เชี่ยวชาญเรื่องการหล่อลื่นพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริการฝึกอบรมความรู้เรื่องการหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงเชิงลึกครอบคลุมองค์ความรู้ที่ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังร่วมเผยแพร่บทความและเอกสารในวารสารวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่น และรวบรวมกรณีศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานน้ำมันหล่อลื่นที่ไม่ถูกวิธี เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดปัญหา รวมถึงวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

6จะเห็นได้ว่า ทีมงาน PTT Lube Solutions คือทีมงานมืออาชีพ ที่พร้อมมุ่งมั่นตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของ ปตท. ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภค โดยทางทีมงานพร้อมที่จะให้ข้อมูลคำแนะนำเพิ่มเติมและคำปรึกษาต่างๆแก่ลูกค้า ได้ทาง PTT Contact Center หมายเลข1365 และ 02-239-7847 หรือE-mailpttlubricants@pttplc.com

ข้อมูล/รูปภาพจาก : index